ติดตั้งพัดลมระบายอากาศอุตสาหกรรม พร้อมวางระบบท่อสไปร่อนโดยทีมงานได้รับอบรมด้านปลอดภัยในการทำงาน

พัดลมเป่าอากาศอุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ โรงเรือนเลี้ยงสัตว์
มีปัญหาระบบระบายอากาศ ต้อง เมก้า เซฟเวอร์ เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย
พัดลมอุตสาหกรรม พัดลมเกษตร พัดลมฟาร์ม

Tel : 085-1139900,02-429-6076-78
 

ท่อดักสไปร่อน

ออกแบบผลิตติดตั้งท่อดักสไปร่อน
ที่ผลิตได้ตามแบบ ติดตั้งได้ตามสเปคหน้างงาน
ไว้ใจเราเรื่องท่อดักสไปร่อน ต้อง
เมก้า เซฟเวอร์ เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย

Tel : 085-1139900,02-429-6076-78

 

เตาเผาขยะ

หมดปัญหา ความกังวลเรื่องขยะ
ต้องเตาเผาขยะนวัตกรรมเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น
ผลิตเตาเผาขยะในประเทศไทย ติดตั้งเตาเผาขยะทั่วประเทศ

Tel : 085-1139900, 02-429-6076-78
 

เครื่องทำลมเย็น

เมก้า เซฟเวอร์ เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย
คือ ผู้นำเครื่องทำลมเย็น จำหน่ายและติดตั้งทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม ห้างร้านต่างๆราคาเป็นกันเอง

Tel : 085-1139900,02-429-6076-78
 

อบรมความปลอดภัยการทำงาน

ศูนย์อบรมความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อความปลอดภัยในการทำงานได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล
Tel : 085-1139900,02-429-6076-78

พัดลมเป่าอากาศอุตสาหกรรม
ท่อดักสไปร่อน
เตาเผาขยะ
เครื่องทำลมเย็น
อบรมความปลอดภัยการทำงาน
พัดลมเป่าอากาศอุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ โรงเรือนเลี้ยงสัตว์
มีปัญหาระบบระบายอากาศ ต้อง เมก้า เซฟเวอร์ เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย
พัดลมอุตสาหกรรม พัดลมเกษตร พัดลมฟาร์ม

Tel : 085-1139900,02-429-6076-78
 

ท่อดักสไปร่อน

ออกแบบผลิตติดตั้งท่อดักสไปร่อน
ที่ผลิตได้ตามแบบ ติดตั้งได้ตามสเปคหน้างงาน
ไว้ใจเราเรื่องท่อดักสไปร่อน ต้อง
เมก้า เซฟเวอร์ เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย

Tel : 085-1139900,02-429-6076-78

 

เตาเผาขยะ

หมดปัญหา ความกังวลเรื่องขยะ
ต้องเตาเผาขยะนวัตกรรมเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น
ผลิตเตาเผาขยะในประเทศไทย ติดตั้งเตาเผาขยะทั่วประเทศ

Tel : 085-1139900, 02-429-6076-78
 

เครื่องทำลมเย็น

เมก้า เซฟเวอร์ เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย
คือ ผู้นำเครื่องทำลมเย็น จำหน่ายและติดตั้งทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม ห้างร้านต่างๆราคาเป็นกันเอง

Tel : 085-1139900,02-429-6076-78
 

อบรมความปลอดภัยการทำงาน

ศูนย์อบรมความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อความปลอดภัยในการทำงานได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล
Tel : 085-1139900,02-429-6076-78

พัดลมเป่าอากาศอุตสาหกรรม
ท่อดักสไปร่อน
เตาเผาขยะ
เครื่องทำลมเย็น
อบรมความปลอดภัยการทำงาน

พัดลมระบายอากาศอุตสาหกรรม ฟาร์ม

จำหน่าย ติดตั้งระบบระบายอากาศ ระบบเติมอากาศ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งระบบเปิดและปิด พร้อมบริการหลังการขาย อีกทั้งยังจำหน่ายอุปกรณ์อะไหล่ของเครื่องทำลมเย็นทุกชนิด จำหน่ายแผงทำความเย็น CeLPad, Cooling Pad 

รายละเอียดเพิ่มเติม

พัดลมเป่าอากาศอุตสาหกรรม พัดลมฟาร์ม พัดลมระบานอากาศขนาดใหญ่
ติดตั้งงานท่อดักท์สไปร่อน

ท่อดักท์สไปร่อน(SPIRAL DUCT)

ผู้ผลิตท่อดักท์สไปร่อน ออกแบบท่อดักท์สไปร่อน จำหน่ายท่อดักท์สไปรร่อน รับติดตั้งท่อดักท์สไปร่อน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลิต ติดตั้งเตาเผาขยะ

จำหน่ายเตาเผาขยะที่นำนวัตกรรมเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นมาผลิตเตาเผาขยะในประเทศไทย  เรายังมีบริการติดตั้งเตาเผาขยะทั้วประเทศ 

ติดตั้งพัดลมระบายอากาศอุตสาหกรรม พร้อมวางระบบท่อสไปร่อนโดยทีมงานได้รับอบรมด้านปลอดภัยในการทำงาน

อบรมความปลอดภัยในการทำงาน

  • หลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป. โรงงาน
  • อบรมผู้บังคับเครน บังคับปั้นจั่น ปจ.1, ปจ.
  • อบรมขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย
  • อบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า
  • อบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าใหม่
  • อบรมหลักสูตร 5 ส กับการเพิ่มผลผลิต
  • หลักสูตรอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
  • หลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร อบรมหัวหน้างาน
ติดตั้งพัดลมระบายอากาศอุตสาหกรรม พร้อมวางระบบท่อสไปร่อนโดยทีมงานได้รับอบรมด้านปลอดภัยในการทำงาน